menu

Профил

Забравена парола?

Бул Тренд Трейдър е платформа, която предлага търговия с Форекс и CFDs и се предоставя от ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД.

Инвестиционен посредник Бул Тренд Брокеридж ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България. От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД.
Нашите коментари и анализи са широко отразени в медийното пространство.

Компанията притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство.

Инвестиционен посредник "Бул Тренд Брокеридж" ООД има право да извършва дейност в ЕС (MiFID applies), с лиценз № РГ-03-0110/14.04.2008 г., издаден от Комисията за финансов надзор (FSC).

Контакти:

 

Телефон: 
+359 2 815 56 60;
+359 2 862 05 00,
Факс:
+359 2 815 56 65,
Адрес:
София 1000, ул. Златен рог №12, офис 2,
E-mail:
 
Детайли за банковата сметка на Бул Тренд Брокеридж:
ТБ Централна Кооперативна Банка АД, клон Възраждане

Сметка за клиенти в лева:
IBAN: BG51 CECB 9790 1052 9137 01
BIC: CECBBGSF

Сметка за клиенти в щатски долари:
IBAN: BG41 CECB 9790 1152 9137 03
BIC: CECBBGSF

Свържете се с нас

image

Свали платформа

за търговия

Свали